Pri kúpe alebo predaji nehnuteľnosti sa často krát stretávame s výrazmi ako napr. úžitková plocha, obytná plocha, zastavaná plocha atď.  Poďme sa bližšie pozrieť čo znamenajú a aké sú medzi nimi rozdiely.

Podlahová ( Úžitková ) plocha bytu:

súčet podlahových plôch obytných miestností, a miestností príslušenstva bytu ( schodisko, pivnica, komora, WC, kúpeľňa, hala, chodby atď. ) bez plochy lodžií, balkónov a terás.

  • do podlahovej plochy miestnosti sa započítava plocha nad ktorou je minimálna svetlá výška 1,30 m
  • do plochy miestnosti sa započítava plocha arkierov a výklenkov, ak sú súčasne najmenej 1200 mm široké, 300 mm hlboké, a 2000 mm vysoké od podlahy
  • do plochy miestnosti sa započítava plocha zabratá vykurovacími telesami, inštalačnými predmetmi, technickým zariadením alebo strojovým vybavením a kuchynskou linkou, nezapočítava sa plocha okenných a dverných výstupkov a plocha zabratá zabudovaným nábytkom

Obytná plocha bytu :

  • Je súčet podlahových plôch všetkých obytných miestností v dome/byte.  Medzi obytné miestnosti sa považujú: obývacie izby, detské izby, spálne, pracovne, hobby miestnosti, hosťovské izby atď. Medzi obytné miestnosti sa nepočíta príslušenstvo domu. 
  • Kuchyňa, ktorá má plochu viac ako 12 m² sa považuje za obytnú miestnosť (ako v našom prípade), čiže sa započítava do obytnej plochy domu.

Zastavaná plocha stavby:

  • Zastavaná plocha je plocha podlažia (prízemia), resp. plocha stavby ktorá je v kontakte s terénom. Pozor do zastavanej plochy domu sa počíta aj kolmý priemet dalších podlaži ak su odlšné oproti prízemiu. 
  • Prečnievajúce časti ako napr. strecha, balkóny, markizy sa nezapočitavajú

Koeficient zastavania :

Je to pomer medzi zastavanou plochou a plochou parcely.Tento koeficient väčšinou určuje uzemný plán obce.

Rodinné domy mavajú koeficient zastavania, resp. index zastavaných plôch v rozmedzí 0,2 až 0,5 (20% až 50%). Štandartne je to okolo 25% .

Vzdialenosť medzi dvoma rodinnými domami nemôže byť menšia ako 7 metrov a zároveň vzdialenosť rodinného domu od spoločnej hranice pozemkov nemôže byť menšia ko 2 metre.  Vzdialenosť od susedného pozemku menšia ako 2 metre, może byť iba so súhlasom suseda. Stavebný úrad však może povoliť v určitých prípadoch skrátenie vzdialenosti medzi domami na 4 metre. Podmienkou však je, že v žiadnej z protiľahlých stien domov nemôžu byť okná obytných miestností.

Uličná čiara – záväzná čiara, ktorá vymedzuje verejný uličný priestor, pričom je možné od nej ustúpiť do hĺbky zástavby a nesmie sa prekročiť /okrem architektonických prvkov, napr. balkón/, ak to v danej lokalite povoľuje územný plán.

Stavebná čiara – záväzná čiara, ktorá vymedzuje hranicu umiestnenia objektu v súvislosti s verejným priestorom. Je možné od nej ustúpiť smerom dovnútra pozemku a nie je ju možné prekročiť smerom k ulici /okrem architektonických prvkov, napr. balkón/. Polohu stavebnej čiary ako aj povolený rozsah ustúpenia smerom dovnútra pozemku určuje územný plán.

 Veľmi rád vám pomôžem s celým procesom pri kúpe alebo predaji vašej nehnuteľnosti, preto sa neváhajte na mňa kedykoľvek obrátiť.

Odporúčané články