Poľnohospodársky systém sa neustále zlepšoval a zvyšovali sa aj nároky na výrobu a skladovanie. Najprv sa každý staral o svoju vlastnú pôdu, no neskôr sa v spoločnosti vytvorili skupiny bohatších jednotlivcov, ktorí potrebovali pomoc s obrábaním pôdy a chovom dobytka. Začali si prenajímať robotníkov, ktorí za vykonanú prácu dostávali nielen jedlo a pitie, ale aj strecha nad hlavou. A tak v podstate vznikol prvý systém nájomníctva.

Tento systém sa vo väčšine krajín rozvinul natoľko, že vznikali ďalšie spôsoby získavania statkov ako napríklad platenie daní. S nimi sa spájalo negatívne vnímanie vzťahu medzi bohatými – šľachtou a chudobnými – poddanými. No nie všetko čo sa týkalo daní bolo zlé. Šikovní roľníci mohli obchodovať s inými kráľovstvami či panstvami a dokázali si zarobiť na živobytie aj inými zručnosťami ako je poľnohospodárstvo. Nielen domy, ale aj polia, lúky, pastviny či sýpky začali prenajímať a neskôr aj predávať obyčajným ľuďom, nie iba šľachte.  

Presídľovanie panstiev, z dôvodu historických udalostí, malo za následok vytvorenie určitého druhu politiky, v ktorej boli jednotlivé pozemky rozdelené na menšie parcely a tie sa predávali na voľnom trhu. Tí, ktorí tieto pozemky kupovali boli buď obchodníci alebo samotní aristokrati. O čosi neskôr bola takzvaná priemyselná revolúcia, počas ktorej vznikali rôzne zbrojárske, banské a výrobné podniky. S tým opäť úzko súviselo presídľovanie robotníkov, ktorí chceli bývať v ich blízkosti. Aj títo ľudia z nižšej spoločenskej kasty, začali postupne vlastniť domy a ďalší majetok, ako napríklad autá, rádiá či televízory.

S priemyselnou revolúciou sa o slovo začali hlásiť hypotéky, ktoré nevznikli v žiadnej konkrétnej krajine. Hypotéky v podstate existovali už dlhšie ako exkluzívna pôžička, ktorá bola najprv poskytovaná iba šľachte. Po priemyselnej revolúcii sa bohatstvo sveta zvýšilo až na úroveň, v ktorej začali banky poskytovať pôžičky „s vyšším rizikom“ pre bežných ľudí. To umožnilo jednotlivcom vlastniť domy a iné nehnuteľnosti.

Trvalo to naozaj veľmi dlho, ale vlastníctvo nehnuteľností je teraz možné naozaj pre každého.  Vlastníctvo, konkrétne vlastníctvo pozemkov, bolo základom všetkých investičných príležitostí, ktoré existuje dodnes. Bez stabilnej a uvedomelej populácie a viazanosti na jednotlivé miesta by bol realitný trh, a vôbec aj celý trhový mechanizmus, naozaj veľmi obmedzený.

Veľmi rád vám pomôžem s celým procesom pri kúpe alebo predaji vašej nehnuteľnosti, preto sa neváhajte na mňa kedykoľvek obrátiť.

Odporúčané články